Standardy Ochrony Małoletnich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE NR 4/2024

 Dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego  z dnia 10.06.2024 w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich.

Działając w oparciu art. 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym ( Dz. U.  z 2023 r poz. 1606)

 zarządzam co następuje:

§ 1

 Wprowadza się Standardy Ochrony Małoletnich w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenie oraz Standardy Ochrony Małoletnich (wersja skrócona) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

1. Zobowiązuję się pracowników Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy ( bez względu na formę i podstawę zatrudnienia) do zapoznania się z  zasadami Standardów Ochrony Małoletnich i stosowania postanowień w nich zawartych.

2. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami procedury stanowi załącznik nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Zarządzenie 4-2024 wprowadzające Standardy Ochrony Małoletnich

klauzula-rejestr-przestecow-seksualnych

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w WPZP- załączniki 1

Wersja skrócona Standardów Ochrony Małoletnich - załącznik 2

Oświadczenie - załącznik 3

Oświadczenie - załącznik 4

Notatka służbowa - załącznik 5

Notatka służbowa - załącznik 6