Jesteś tutaj: Start / Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wstęp

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy (w skrócie WPZP)

adres: ul. Sułkowskiego 58a, 85-634 Bydgoszcz
telefon centrala: 523702300
e-mail: sekretariat@wpzp.bydgoszcz.pl

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z podstawą prawną. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wpzp.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych — załącznik nr 4, zgodnie z WCAG 2.0 (czyli Web Content Accebility Guidelines 2.0) na poziomie AA

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Oświadczenie

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wyłączenia:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • część publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo
 • nielicznie mogą wystąpić niepełne opisy alternatywne

 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy ma dwie lokalizacje:

 • ul. Sułkowskiego 58a
 • ul. Karłowicza 26 (VI piętro, budynek Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy)

Siedziby spełniają minimalne wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lokalizacja ul. Sułkowskiego 58a:

Przed budynkiem jest parking z miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzą trzy wejścia, środkowe wejście ma podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.
Budynek jest jednopiętrowy z windą.
Rejestracja do Poradni Dzieci i Młodzieży, do Poradni Logopedycznej i do Pracowni EEG i EMG znajduje się na parterze.
Rejestracja do Poradni Dorosłych jest na pierwszym piętrze.
W budynku na każdym piętrze są toalety umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego.

Lokalizacja ul. Karłowicza 26

Przed budynkiem jest parking z miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzi jedno wejście główne, ma podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.
Budynek jest sześciopiętrowy z windą.
Nasza Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia mieści się na szóstym piętrze.
Jest toaleta umożliwiająca wjazd osoby na wózku inwalidzkim.

 

Deklaracja i informacje zwrotne

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści strony internetowej. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.
sekretariat@wpzp.bydgoszcz.pl lub informatyk@wpzp.bydgoszcz.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/


Informacja ogólna

Oświadczenie o dostępności:

 • sporządzone dnia: 2020-03-31
 • poddane przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-18, 2021-03-12 na postawie samooceny.