lek.med. Suś
Lucyna - Kierownik Poradni
specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

wtorek, środa, czwartek, piątek

07:00 - 14:35

 


 
lek.med. Cocetcova Ecaterina
psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji

poniedziałek, środa 15:00 - 19:00
czwartek 16:00 - 19:00

 


 
lek.med. Graczyk-Prucnal Dominika
specjalista psychiatra

poniedziałek, wtorek

09:00 - 15:00

 


 
lek.med. Kruk Karol
psychiatra w trakcie specjalizacji

wtorek

15:30 - 19:00

 


 
lek.med. Małkowska Janina
psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji

wtorek, środa

07:00 - 17:00

 


 
lek.med. Wojdowska-Czaplewska Sylwia
specjalista psychiatra

środa 11:00 - 16:00
piątek 07:00 - 14:30

 

 


 

.