6 kwietnia 2019 roku Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zorganizowała refundowane przez NFZ konsultacje ze specjalistami: lekarzem psychiatrą, psychologami oraz logopedami.
Wydarzenie adresowane było do rodziców dzieci w wieku od 18 do 36 miesiąca, w szczególności urodzonych przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym oraz dzieci których rozwój przebiega z opóźnieniem lub w sposób nietypowy. Tego dnia, specjaliści udzielali bezpłatnych konsultacji, przeprowadzone były wywiady, obserwacje dzieci oraz przesiewowe badania dzieci w celu oceny wczesnych nieprawidłowości w rozwoju.

Zainteresowanie wydarzeniem było bardzo duże, przyjętych zostało 25 dzieci. Wszyscy mali pacjenci wymagają objęcia specjalistyczną opieką terapeutyczną oraz dalszej pogłębionej diagnozy. Aż 25% konsultowanych dzieci otrzymało wstępną diagnozę całościowych zaburzeń rozwoju.

Wydarzenie zorganizowane zostało przy współpracy z Kujawsko-Pomorskiem Oddziałem NFZ.


Nagranie w TVP3 Bydgoszcz: Program "Na zdrowie"

Wypowiedź psychologa:
"Wsparcie rodziców"Zaburzenia autystyczne stanowią jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u dzieci, a w późniejszym wieku u osób dorosłych. Doświadczenie wskazuje, że wczesna diagnoza jest jednym z najważniejszych czynników, wpływających na minimalizowanie deficytów rozwojowych i warunkuje lepsze funkcjonowanie dziecka w przyszłości.  Poprzez swoje działania,  przychodnia aktywnie włączyła się w obchodzony na całym świecie  Światowy  Dzień  Świadomości  Autyzmu.

 

.